Protetyka

We współpracy z najlepszymi laboratoriami w kraju, wykonamy dla Państwa pełen zakres prac protetycznych:

- korony licowane ceramiką(porcelaną), pełnoceramiczne (bez metalu), na życzenie pacjenta korony licowane kompo­zytem;

- mosty licowane porcelaną, na podbudowie z  tlenku cyrkonu (bez metalu), mosty adhezyjne, na życzenie pacjenta mosty licowane kompo­zytem;

- protezy szkieletowe, również bez klamer z precyzyjnymi elementami mocującymi - zatrzaski, belki, rygle, teleskopy na życzenie pacjenta protezy akrylowe.

Prace licowane ceramiką oraz protezy szkieletowe wykonujemy na stopach chro­mowo - kobaltowych, niealergizujących, jedynych dopuszczonych przez Unie Euro­pejską.